StopUrin

 • Přírodní produkt s klinicky ověřenou studií
 • Působí až v 80% případů primární enurézy, u 65% přináší trvalé řešení již po 15ti dnech
 • Žádné vedlejší účinky
 • Účinné látky: extrakt z chmele
 • Působí přes aromatické výpary chmelového výtažku
 • Složení chráněno mezinárodním patentem

Pomáhá při nočním pomočování dětí.

kids

StopUrin je chmelový výtažek z rostliny Humulus Lupulus (chmel otáčivý), který díky svým vlastnostem a základním účinným složkám pomáhá dětem naučit se, jak ovládat nutkání na močení, nebo se zbavit úniků moči ve spánku.

StopUrin působí přes aromatické výpary bohaté na:
– flavonoidy:  astringentní, vasodilatační a antidiuretické účinky
– GABA  kyselinu  (gama-aminomáselná) : neurotransmiter  přirozeně přítomný v mozku, působí zlepšení spánku, regulaci svalového tonu. Inhibiční schopnost - zmírňuje podráždění nervových buněk.

Způsob použití: Výrobek je doporučen pro děti, které mají problém se zadržováním moči, a to od věku 3 let. Když jde dítě spát, nakapejte 12 – 14 kapek na odličovací tampon nebo vatu. Před použitím dobře protřepejte. Umístěte tento tampon nebo vatu na noční stolek co možná nejblíže k dítěti. Pro zvýšení účinků by dveře do místnosti by měly téměř nebo úplně zavřené. Opakujte denně po dobu nejméně 2 měsíců. S pomocí StopUrinu se dítě postupně naučí kontrolovat úniky moči. Výrobek lze použít i ve zvlhčovačích vzduchu, kdy se přípravek odpařuje s unikající párou, nebo v elektrickém zvlhčovači, kde se umísťuje při výstupu páry. Nikdy přípravek nedávejte přímo do vody, abyste zabránili ucpání filtrů.

Enurézabezvedlejsichklinickytestovano

Diagnostikovaná u dětí nad 5 let s mokrou nocí min. 1x za měsíc

 • Primární enuréza - spojená s vrozenými onemocněními a poruchami dítěte.
 • Sekundární enuréza - návrat nočního pomočování po delším bezpříznakovém období, déle než 6 měsíců bez pomočení.

Trápí nejen děti, které mají vývojové obtíže – příčiny:

 • Traumatické životní zážitky, psychologické problémy, strach
 • Genetické – gen odpovědný za noční enurézu je dědičný
 • Porucha cyklu denní produkce moči –  místo jejího snížení se produkce moči v noci zvýší  díky zmenšené produkcí vasopresinu - hormonu zodpovědného za regulaci mikce
 • Poruchy probuzení – dětský mozek, kvůli vývojovému zpoždění, nepředá informaci o nutnosti močení včas (anebo vůbec)


Problém, o kterém se nemluví

Děti s pomočováním řadí svůj problém na TŘETÍ místo nejvíce stresujících situací (1.  úmrtí v rodině, 2. rozvod rodičů). Enuretici se často stávají terčem posměchu. Nechtějí o svém problému hovořit, straní se ostatních dětí, pociťují rozpaky před sourozenci. Strach z případného odhalení je nutí k omluvám neúčasti na výletech vyžadujících noční pobyt (přespání u kamaráda, tábory, školy v přírodě).

„Řada rodičů má tendenci pomočování svých dětí přehlížet a tzv. „zamést problém pod koberec". Přitom si ale neuvědomují, že pomočování způsobuje výrazný sociální a hygienický hendikep, který postihuje nejenom pacienta samotného, ale i jeho rodinu,“ (MUDr. Zdeněk Dítě, Urologická klinika 1. LF UK.)

 

MUDr. Jakub Heczko říká:

"Enuréza je stav, u něhož dochází k normálnímu mikčnímu ději v sociálně neakceptovatelném čase a místě (ve spánku u dětí starších 5 let). Některé děti se pomočují i v průběhu odpoledního spánku, ale ne v bdělém stavu. Frekvence močení přes den je přiměřená, bez urgencí, zadržovacích postojů, zpravidla bez problému s defekací. Jde o problematiku nejen zdravotní, ale i o sociální. Děti s těmito potížemi se straní kolektivu, hůře se začleňují do skupin kamarádů. Rodiče tento problém často tají a nechtějí se svěřit mnohdy ani dětskému lékaři, protože to považují za normu, nebo se stydí o tomto tématu mluvit.

Enurézu můžeme rozdělit na primární (bez suchého intervalu) a sekundární (nově vzniklá enuréza po alespoň 6měsíčním suchém období). Iniciálně je také třeba odlišit symptomatickou noční enurézu podmíněnou onemocněním močového traktu (uroinfekce bývá přechodně spojená s nočními úniky) nebo stavy s přechodnou či trvalou polyurií.

Základem terapie je dodržování „pitného režimu enuretika“, tj. sestupný trend příjmu tekutin v průběhu dne a omezení příjmu tekutin před ulehnutím.

Léčba:

Pečlivým rozborem anamnestických dat a mikční a pitné karty snadno můžeme odhalit režimové rezervy, jejichž náprava (nebo alespoň pokus o ni) musí předcházet léčebné intervenci. Podstatné není jen omezení přijímaných tekutin v pozdních odpoledních a večerních hodinách, ale reorganizace příjmu tekutin během celého dne. Ve večerních hodinách doporučujeme pití jen čisté neochucené vody. Už tímto „jednoduchým“ opatřením lze dosáhnout podstatného zlepšení u nemalé části dětí. Někteří jedinci setrvávají i přes opakované rozhovory v obráceném pitném režimu, což může být příčinou neúspěšnosti léčebných intervencí. Ke změně stereotypu rozložení přijímaných tekutin je nutná aktivní spolupráce dítěte. Někteří rodiče spontánně začnou reagovat na mokré ložní prádlo nočním buzením, respektive vysazováním k mikci. Názor na toto opatření prošel v minulých letech složitým vývojem, od horlivého doporučování s nabádáním k úplnému probuzení až ke striktnímu zavržení. Dnešní postoj je liberální.

Elegantní a účinnou volbou je inhalační terapie Stopurinem. Aplikuje se 12-14 kapek přípravku na přírodní bázi na vatu či malý tampon, který se umístí vedle lůžka dítěte. Mechanismus účinku je popisován regulací svalového tonu svalstva močového měchýře. Dle dostupných studií respondenti po měsíční kúře vyřešili problém enurézy v 80 %, dokonce již 65% dětí mělo suché noci po 15 dnech. V dalších 20% se kúra opakovala druhý měsíc. Dále se již v této medikaci nepokračuje a efekt je stálý."